Caset

VEIKKAUS OY

Uudistimme Veikkauksen data-alustan. Kyseessä oli paitsi Suomen mittakaavassa, myös laajemmaltakin katsoen suuri projekti, jossa oli huomioitava monia eri osa-alueita analytiikasta personointiin ja esim. taloushallinnon prosesseihin. Uuden ”datakivijalan” luomisen tavoitteena oli entisestään vahvistaa Veikkauksen kykyä tehdä analytiikkaa ja hyödyntää dataa päivittäisessä toiminnassa.

Toteutettu järjestelmä on tuottanut tulosta ja on huomioitu myös ulkomailla, kun Veikkaus on valittu vuoden 2016 Pentaho Excellence Award for Big Data palkinnonsaajaksi.

Evaluaatiovaiheessa käytimme Hi-IS-testausympäristöä, johon pystyimme yhdistämään nykyisiä ja evaluaation kohteena olevia järjestelmiä ja toteamaan niiden yhteensopivuuden. Hi-IS on Pentahon ja Clouderan partneri, ja siksi se valittiin toimittamaan kyseiset järjestelmät.

Sami Porokka oli mukana projektissa pystyttämässä evaluaatioympäristön teknistä alustaa ja rakentamassa valittuja teknologioita.

Voin lämpimästi suositella Samia – yhteistyö toimi ja asiat tulivat tehtyä.

– Reni Waegelein, CIO, Veikkaus Oy

DNA OY

Jo lähes kymmenen vuotta kestänyt yhteistyö Marko Marjamaan kanssa kertoo luottamuksesta hänen asiantuntijuuteensa Oracle-ylläpidossa. Markon vastuualueena on ollut etenkin tietokannan suorituskyvyn ylläpito, ongelmakohtien löytäminen ja analysointi ja tarvittaessa hyvä yhteistyö sovellustoimittajan kanssa tehokkuusongelmien ratkaisemiseksi.

”Jo lähes kymmenen vuotta kestänyt yhteistyö kertoo luottamuksesta.”

– Juha Pyy, System manager, DNA Oy

SATAPIRKAN SÄHKÖ

Satapirkan sähkö tarvitsi osaavaa ja tarpeen mukaan kasvavaa, kehittyvää palveluntarjoajaa, joka voisi ketterästi hoitaa Oracle-kantojen ylläpitopalvelun.

Tietokannat ja niiden virheetön toiminta on ensiarvoisen tärkeää yhtiöllemme, samoin ennakkoluuloton asenne kehittämiseen. Pystyimme kehittämään ja konsolidoimaan järjestelmiä sekä säästämään kustannuksia suorituskyvyn samalla parantuessa.

Hi-IS oli luonnollinen valinta, koska tunsimme henkilöstön entuudestaan. Oracle-osaaminen auttoi myös ohjelmistotoimittajaa kehittämään tuotettaan.

– Antti Lehto, Satapirkan Sähkö Oy

BLUE1 OY

Blue1 halusi turvata liiketoimintansa. Uudistimme IT-infrastrukturimme kokonaan ja samassa yhteydessä vaihdoimme tietokantayhteistyökumppania. Halusimme kumppanin, joka ”istuisi samalla puolella pöytää”, olisi paikallinen, perehtyisi liiketoimintaamme, johon voisimme luottaa 24/7 – ja ennen kaikkea, jolla olisi alan uusin osaaminen.

Hi-IS valikoitui toimittajaksi ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä. Toteutimme yhdessä Blue1:n ERP-ympäristöihin korkean käytettävyyden tietokantapalvelut huomattavasti vanhoja ratkaisuja edullisemmin. Onnistuimme yhdessä toimien parantamaan palveluita ja alentamaan kustannuksia.

”Halusimme kumppanin, joka ’istuisi samalla puolella pöytää’.”

– Tietohallintopäällikkö Petri Laine, Blue1