Tietosuojaseloste

Hi-IS oy ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE JA TIETOA EVÄSTEISTÄ

Hi-IS oy on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja noudattaa voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia. Alla kerrotaan siitä, miten Hi-IS oy käsittelee sinuun Hi-IS oy:n asiakkaana liittyviä henkilötietoja.

 

1.REKISTERINPITÄJÄ

Hi-IS oy, Hernemäentie 34a, 04330 Lahela, Y-tunnus: 2563856-1, sähköposti: privacy@hi-is.com

 

2. REKISTERIASIOITA HOITAA

Sami Porokka, puh. 0505217726 (mpm/pvm)

 

3. REKISTERIN NIMI

Hi-IS Oy:n asiakasrekisteri.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisteriin tallennettuja nimi ja yhteystietoja käytetään:

 • asiakassuhteen ylläpitämiseen,
 • asiakaspalvelutarkoituksiin ja asiakassuhteeseen liittyvää tiedottamista varten,
 • tilaamiesi tuotteiden toimittamiseksi ja tähän liittyvien maksujen suorittamiseksi,
 • asiakkaan tunnistamiseksi ja lähetysten toimittamiseksi,
 • asiakaspalvelutarkoituksissa, kuten kyselyihisi ja reklamaatioihisi vastaamiseksi,
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakas- ja tuotetiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen.
  • Markkinointiviestintää sähköpostitse ja postitse asiakasrekisteriin kuuluvalle lähetetään vain, jos asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä tai sen jälkeen ilmaissut halunsa vastaanottaa Hi-IS oy:ltä markkinointiviestintää.

Lisäksi Hi-IS oy käsittelee eräitä henkilötietoja alla määriteltyjä käyttötarkoituksia varten:

 • Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja, tuotearviointitietoja käytetään myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Profiloinnilla tarkoitetaan sellaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, joka tehdään tarkoituksena arvioida yksittäisen henkilön henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Lisäksi käytämme ikääsi koskevia tietoja anonymisoidussa muodossa raportointi- ja markkinointitarkoituksia varten.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Hi-IS oy kerää asiakkaistaan seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa
 • Tieto markkinointiluvista ja -kielloista
 • Muut asiakkaan toimittamat tiedot kuten tapahtumailmoittautumiset ja varten toimitetut tiedot asiakkaan ruokavaliosta ja allergioista. Hi-IS ottaa valokuvia ja/tai muita vastaavia tallenteita eräissä tapahtumissaan. Asiakas voi olla tunnistettavissa näistä kuvista.

 

6. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Toimintaan liittyvien henkilötietojesi käsittelyn laillinen peruste on sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöön paneminen ja/tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen sinun pyynnöstäsi.

Henkilötietojasi käsitellään nimenomaisella suostumuksellasi suoramarkkinointitarkoituksia varten. Niiltä osin kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisella ei kuitenkaan ole vaikutusta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit halutessasi milloin vain kieltää tietojesi käytön markkinointi- tai tiedottamistarkoituksiin ilmoittamalla tästä meille.

Käsitellessämme valvontakamerakuvia ja sinusta tapahtumissamme mahdollisesti otettuja kuvia tai muita tallenteita, on käsittelyn oikeusperuste meidän oikeutettu etumme. Hi-IS oy on oikeutettu etu säilyttää valvontakameranauhoitteita turvallisuuteen liittyviä syitä varten ja tapahtumissa otettuja kuvia promootio- ja markkinointitarkoituksia varten. Henkilötietojen käsittelyä tällaisia tarkoituksia varten ei voida pitää yllättävänä tai yksityisyyttäsi kohtuuttomasti rajoittavana. Olemme tarkan harkinnan jälkeen todenneet, että sinun etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi eivät näissä yhteyksissä asetu oikeutetun etumme edelle ja vaadi henkilötietojen suojaa. Jos henkilötietoja käsitellään tällaista toimintaa varten, muodostaa intressivertailu oikeusperustan tällaista henkilötietojen käsittelyä varten.

Pyydämme sinulta aina suostumuksesi, jos julkaisemme kuviasi tai videoita sinusta Hi-IS sosiaalisen median sivuilla, lehdessä tai Hi-IS muissa medioissa. Suostumus pyydetään ilmoittautuessasi tapahtumaan, jossa voidaan ottaa kuvia tai videota sinusta. Tällaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sinun antamasi suostumus käsittelyä varten.

 

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Jos henkilötietosi siirretään EU/ETA:n ulkopuolelle, tehdään se tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti samantasoisen yksityisyyden suojan ylläpitämiseksi. Tällöin saatavilla on joko EU:n komission päätös siitä, että kyseessä olevassa maassa on riittävä tietosuojan taso, tai asianmukaiset suojatoimet on toteutettu muulla tavalla kuten oikeudellisesti sitovien vakiosopimuslausekkeiden tai yritystä koskevien sitovien sääntöjen perusteella.

Arkaluonteisia tietoja ei siirretä ja säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

 

8. KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kun tiedot ovat tarpeen sinun ja Hi-IS:n välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Kun sopimussuhde kanssamme lakkaa, pääsääntö on, että poistamme tai anonymisoimme kaikki sinua koskevat henkilötiedot. Asiakkaan on mahdollista pyytää poistaa milloin vain häntä koskevat tiedot, joita emme laillisista syistä johtuen joudu säilyttämään (esimerkiksi tuotearvostelut tai tilaushistoria.)

Lisäksi eräitä henkilötietoja koskee erityisiä säilytysaikoja, jotka voivat olla pidempiä tai lyhyempiä kuin yllä mainittu tietojen säilyttämistä koskeva pääsääntö:

 • Tekemääsi reklamaatiota koskevat tiedot säilytetään 2 vuotta reklamaation käsittelyn päättymisestä.
 • Lähettämäsi sähköpostitiedustelut säilytetään korkeintaan 2 vuotta viimeisimmästä viestiin liittyvästä yhteydenotostasi.
 • Tilauksiasi koskevat tiedot säilytetään maksimissaan 7 vuotta tilauksen tekemisestä.

Valvontakameran nauhoitteita säilytämme korkeintaan yhden kuukauden ajan. Hi-IS:n tapahtumissa ottamiamme kuvia säilytämme korkeintaan 10 vuotta kuvien ottamisesta.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Henkilötietojen siirtämiseen Hi-IS verkkosivut käyttävät Secure Sockets Layer (SSL) -turvallisuusprotokollaa yhdessä 256-bittisen salauksen kanssa. Tämä teknologia tarjoaa korkean turvallisuuden tason ja sitä käyttävät myös suurimmat pankit turvatakseen online-pankkitiedot. Muista aina tarkistaa selaimen osoitepalkista, että sen alussa näkyy suljettu lukkosymboli, myös muilla kuin Hi-IS oy – sivuilla asioidessasi. Sen ansiosta tiedät, että kyseinen sivusto käyttää salattua tietojen siirtoa.

Secure Socket Layer (SSL) –protokollaa käyttävä ohjelmistomme suojaa tilauksen yhteydessä tietosi, kuten nimen, osoitteen, pankkiyhteystiedot ja luottokortin numeron. SSL-suojaus toimii useimmilla nykyaikaisilla selaimilla. Tilauksen yhteydessä annetut tiedot tulevat lukukelvottomiksi koodattuina palvelimellemme.

 

10. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sinulla on tähän liittyen myös oikeus kieltää Hi-IS oy tarjoamasta sinulle profilointiin perustuvia yksilöllisesti laadittuja tarjouksia.

Kielto tulee tehdä sähköisesti osoitteeseen [privacy@hi-is.com]

 

11. OIKEUS TEHDÄ VALITUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on:

Tietosuojavaltuutettu

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

 

12. EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATYÖKALUT

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan laitteellesi vieraillessasi verkkosivuillamme.

Toisaalta Hi-IS oy sivustolla vieraillessasi laitteellesi asetetaan kolmannen osapuolen evästeitä (En: third party cookies), joita käytetään muun muassa sinua kiinnostavan markkinoinnin kohdistamiseen sinulle. Käytämme tällaisia evästeitä, jotta voisimme paremmin kohdentaa mainoskampanjoitamme sekä kerätäksemme vierailu- ja ostostietoja verkkosivuiltamme.

 

Kolmansien osapuolten evästeet (third party cookies)

Google Analytics -evästeet

Hi-IS oy sivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield –järjestely.

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi. Voit estää evästeiden tallentumisen internetselaimesi asetuksilla. Tällöin et kuitenkaan voi käyttää sivustomme kaikkia toimintoja. Jos käytät sivustoa, Google saa kerätä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli et halua jakaa tietoa sivuston käytöstä Google Analytics –palvelulle, voit myös ladata erillisen lisäosan selaimeesi. Lisäosa on ladattavissa Googlen sivuilla.

Sosiaalisen median ikonit

Hi-IS oy sivustolla käytetään Facebookin, Google Plus:n, Youtuben, Pinterestin ja Twitterin kuvalinkkejä. Tunnistat ikonit Facebook-, Twitter-, Pin-it- ja +1-logoista. Kun vierailet sivustollamme, nämä ikonit yhdistävät selaimesi ja serverisi suoraan kyseisiin palveluihin. Tällöin nämä palvelut saavat tiedon siitä, että IP-osoitteesi kautta on käyty sivustollamme. Jos olet kirjautuneena sosiaaliseen mediaan ja napsautat kuvaketta, saattaa sosiaalisen median käyttäjätilillesi tallentua tieto, että olet käynyt sivustollamme. Mikäli käytät näitä palveluja, etkä halua palveluntarjoajan keräävän tietoa internetliikenteestäsi, kirjaudu aina ulos sosiaalisen median palveluista ennen kuin tulet sivustollemme. Huomaa, että tämän sivuston tarjoajina emme saa tietoomme asiakkaistamme välitettyjen tietojen sisältöä tai sitä, miten sosiaalisen median palvelujen tarjoajat näitä tietoja käyttävät. Lisätietoa siitä, mitä tietoja linkkien kautta kullekin palvelulle välittyy, saat kunkin palvelun tietosuojaehdoista erikseen:

Palvelu Yhteystiedot ja lisätietoa henkilötietojen käsittelystä
Facebook Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php.

http://www.facebook.com/help/186325668085084,

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

Google Plus Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=fi
Twitter Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.
Pinterest Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

LinkedIn Insight Tag
LinkedIn Insight -tagin avulla voidaan kerätä tietoja LinkedIn-käyttäjien vierailuista Hi-IS oy verkkosivuilla, mukaan lukien URL-osoite, viite, IP-osoite, laitteen ja selaimen ominaisuudet (User Agent) ja aikaleima. IP-osoitteet katkaistaan ​​tai (kun niitä käytetään käyttäjien tavoittamiseen eri laitteissa) salataan, ja käyttäjien suorat tunnisteet poistetaan seitsemän päivän kuluessa ja tiedot pseudonymisoidaan. Pseudonymisoidut tiedot poistetaan 180 päivän kuluessa. LinkedIn ei jaa henkilötietoja verkkosivuston omistajalle, se tarjoaa vain raportteja ja ilmoituksia (jotka eivät tunnista sinua) verkkosivuston yleisöstä ja mainosten tehokkuudesta. LinkedIn tarjoaa myös uudelleenkohdistuksen verkkosivuston kävijöille, jolloin verkkosivuston omistaja voi näyttää räätälöityjä mainoksia verkkosivustollaan käyttämällä näitä tietoja, mutta tunnistamatta jäsentä. Käytämme myös tietoja, jotka eivät tunnista sinua, mainosten osuvuuden parantamiseksi ja käyttäjien tavoittamiseksi kaikissa laitteissa. LinkedIn-käyttäjät voivat hallita henkilötietojensa käyttöä mainostarkoituksiin tiliasetuksissaan.

LinkedInin tietosuojaselosteen voi lukea osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LinkedIn InsightTagin seurannan eston voi tehdä täällä https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out?trk=microsites-frontend_legal_cookie-policy

 

Suostumus evästeiden käyttämiseen

Vieraillessasi ensimmäistä kertaa verkkosivuillamme, annamme sinulle mahdollisuuden hyväksyä tai hylätä erityyppisten evästeiden asettamisen. Voimme jo tätä ennen asettaa sellaisia omia evästeitämme, jotka ovat välttämättömiä verkkosivujen toiminnan kannalta.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi evästeiden tallentamiseen laitteellesi allaolevista linkeistä. Voit myös poistaa laitteellesi jo tallennetut evästeet selaimesi asetuksista.

 

Evästeiden kieltäminen:

LinkedIn

LinkedIn InsightTagin seurannan eston voi tehdä täällä https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out?trk=microsites-frontend_legal_cookie-policy

 

Muutokset

Saatamme ajoittain tehdä päivityksiä evästeiden käyttöämme koskeviin käytäntöihimme. Suosittelemme, että vierailet tällä sivulla säännöllisesti, jotta saat tuoreimman tiedon Hi-IS oy sivustolla käytettävistä evästeistä.