Business Intelligence

Business Intelligence eli BI-ratkaisut ja palvelut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden liiketoimintatiedon keräämiseen, analysoimiseen ja raportoimiseen. Kerätty informaatio helpottaa yrityksen päätöksentekoa ja sitä voidaan hyödyntää myös prosessien ja tuotteiden kehityksessä. Meiltä saat kaikki tarvittavat työkalut liiketoimintatiedon hallintaan.

 

Ota yhteyttä!

 

Business intelligence eli BI-ratkaisut

 

Business intelligence on raportointia, jonka tarkoituksena on kerätä ja hallita liiketoimintatietoa sekä hyödyntää sitä tulevissa strategisissa päätöksissä. Lisäksi tiedon hallittu jakelu esimerkiksi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille on olennainen osa BI-raportointia.

 

BI-ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden kerätä tietoa yrityksen sisältä, sillä se voidaan yhdistää esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään ja muihin olemassa oleviin sisäisiin järjestelmiin. Lisäksi tietoa voidaan kerätä yrityksen ulkopuolelta esimerkiksi kilpailijoista ja markkinatilanteesta. Toteutamme myös Ad hoc -raportointia ja data discovery -ratkaisuja.

Kysy lisää!

Kuinka BI eroaa data-analytiikasta?

 

BI-ratkaisut ovat osa data-analytiikkaa, mutta kyseessä on pienemmän mittakaavan raportointi. Data-analytiikka on datan tutkimista ja monimutkaista raportointia, jonka hoitaa yleensä kokenut analyytikko. Business intelligence on yksinkertaisempaa liiketoimintatiedon seurantaa ja raportointia, ja työkaluillamme kuka tahansa pystyy sitä tekemään. Se vaatii vain taustalle toimivan BI-toiminnan rakentamisen, jonka me HI-IS:lla pystymme toteuttamaan.

 

BI-toiminnan rakentaminen

 

  1. Alkukartoitus, jossa käydään läpi asiakkaan tarpeet
  2. Sopivien tuotteiden valinta
  3. Business intelligence -prosessin luonti
  4. Työkalujen käyttöönotto
  5. Järjestelmien integroiminen yhteen, jotta ne tukevat yrityksen operatiivista toimintaa ja suunnittelua
  6. Mittaaminen ja raportointi
  7. Mahdollinen jatkokehitys

 

Miksi juuri HI-IS?

 

Olemme kansainvälisesti toimiva datan keräämiseen, tallentamiseen, analysointiin ja hyödyntämiseen keskittynyt yritys, joka auttaa kaikenkokoisia organisaatioita saamaan datasta irti koko potentiaalin. Mitä paremmin kerätty tieto pystytään hyödyntämään liiketoiminnan operatiivisessa tai strategisessa kehittämisessä ja esimerkiksi päätöksenteossa, sen enemmän siitä saadaan hyötyä.

 

Me autamme asiakkaitamme valitsemaan juuri oikeat Business Intelligence eli BI-ratkaisut ja palvelut, jotka tekevät liiketoimintatiedon hallinnasta vaivatonta ja hyödyllistä. Olemme auttaneet lukuisia asiakkaitamme menestyksekkäästi prosessien digitalisoimisessa ja tiedonhallinnassa. Voit tutustua referensseihimme täällä.

 

Ota yhteyttä!